De Meerwaarde & Tosch

De Meerwaarde is een protestants-christelijke VMBO-school waar iedere leerling (elk talent!) de kans wordt geboden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Op De Meerwaarde halen leerlingen het beste uit zichzelf op een ontspannen, uitdagende en stimulerende manier. Roelof Bos, De Meerwaarde: “We wilden naast onze eigen indruk van ons netwerk en servers ook de mening horen van een externe partij die kennis en ervaring heeft met ICT security.”