Incident Response

Bij het constateren van een hack of kwaadaardige software is het van belang om niet direct tot herstel over te gaan. De Algemene Verordening Gegevensbescherming wil weten wat er is gebeurd bij een datalek. Welke data was mogelijk voor onbevoegden toegankelijk en welke data is er mogelijk op straat komen te liggen?