Light for the World & Tosch

Light for the World is een ontwikkelingsorganisatie die wil bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Mensen met een handicap behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Daar maakt Light for the World zich sterk voor.