Daan

Directeur

10 artikelen

Algemene Verordening Gegevensbescherming – bereid u goed voor!

Per 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Van organisaties wordt verwacht dat zij vanaf die tijd bezig zijn om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen. De overheid hanteert hierbij het principe van: don’t tell me, but show me. In dit blog vertellen wij hoe u uw bedrijfsvoering in overeenstemming met de AVG kunt brengen.